Anežka Česká

Svatá Anežka Česká,

byla členkou nejslavnější královské dynastie Přemyslovců a jedna z nejvýznamnějších

osobností českého středověku. Narodila se pravděpodobně L.P. 1211 – králi Otakarovi a

matce Konstancii, dceři uherského krále Bely III. z rodu Arpádovců. Měla vychování

v různých klášterech a na jiných evropských dvorech. Jako dvacetiletá si zvolila cestu

duchovní. Za pomoci rodiny, založila v Praze první špitál a klášter Klarisek,

pravděpodobně L.P. 1231 za vlády svého bratra krále Václava 1. Celý život věnovala

charitě a pomoci druhým. Zemřela 2.března 1282, pochována je ve svém klášteře. Dnes

je klášter kulturní památka. Po více než 700 letech dosáhla národní úcty a 12.listopadu

1989 byla v Římě svatořečena papežem Janem Pavlem II.

377,00 Kč
Bez DPH
Počet
Skladem

Svatá Anežka Česká,

Rozměr:

šířka 15 cm

výška 19 cm

241